Kết quả sản xuất - kinh doanh 9 tháng 2016

Petrolimex

02:03 CH @ Thứ Tư - 16 tháng 11, 2016

Ngày 14.11.2016 Người được ủy quyền công bố thông tin Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex/Tập đoàn) Lưu Văn Tuyển đã gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước báo cáo tài chính quý 3/2016 của Công ty Mẹ - “Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam” và báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2016 của toàn Tập đoàn.

Các báo cáo tài chính được lập theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Việt Nam tại Thông tư 200-202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính và các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung tại Việt Nam.

Cùng ngày các báo cáo nói trên cũng đã được đăng tại website public www.petrolimex.com.vn, chuyên mục “Nhà đầu tư” và “Minh bạch xăng dầu”.

Theo báo cáo, kết quả sản xuất - kinh doanh 9 tháng năm 2016 của Petrolimex như sau:

1/ Tổng doanh thu thuần hợp nhất(của các đơn vị thành viên Petrolimex trên tất cả các lĩnh vực kinh doanh: xăng dầu, gas, dầu mỡ nhờn, vận tải xăng dầu, thiết kế, cơ khí, xây lắp, bảo hiểm,…) là: 88.059 tỷ đồng, bằng 78% so với cùng kỳ. Doanh thu giảm do giá dầu thô thế giới (WTI) bình quân 9 tháng đầu năm 2015 là 51,01 usd/thùng, trong khi bình quân năm 9 tháng đầu năm 2016 là 41,31 usd/thùng (bằng 80,98% giá dầu bình quân 9 tháng 2015).

2/ Tổng lợi nhuận hợp nhất trước thuế là: 4.064 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch và bằng 160% so với cùng kỳ.

Trong đó:

(a) Xăng dầu: Lợi nhuận trước thuế hoạt động kinh doanh xăng dầu của toàn Tập đoàn là: 2.329 tỷ đồng, tương đương 57,3% tổng lợi nhuận hợp nhất.

Với sản lượng xuất bán nội địa và tái xuất 9 tháng 2016 đạt 6.746 nghìn m3/tấn, bằng 111% so với cùng kỳ năm 2015 (Riêng đối với dầu mazút đơn vị tính là: Tấn).

(b) Các hoạt động kinh doanh ngoài xăng dầu, tổng lợi nhuận trước thuế đạt 1.735 tỷ đồng, tương đương 42,7 % tổng lợi nhuận hợp nhất. Trong đó:

- Lợi nhuận lĩnh vực hoá dầu, nhựa đường, hóa chất đạt 609 tỷ đồng;

- Lợi nhuận lĩnh vực kinh doanh gas đạt 108 tỷ đồng;

- Lợi nhuận lĩnh vực vận tải viễn dương, vận tải đường sông, vận tải bộ đạt 304 tỷ đồng;

- Lợi nhuận lĩnh vực nhiên liệu hàng không đạt 245 tỷ đồng;

- Lợi nhuận lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, ngân hàng đạt 131 tỷ đồng;

- Lợi nhuận của 2 công ty nước ngoài đạt 81 tỷ đồng;

- Lợi nhuận các lĩnh vực khác như xây lắp, thiết kế, hạ tầng, kho… đạt 257 tỷ đồng.

(c) Tổng số phải nộp ngân sách hợp nhất 9 tháng 2016 là 24.378 tỷ đồng, bằng 105% so với cùng kỳ năm 2015 (9 tháng năm 2015 là 23.232 tỷ đồng).

(d) Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất 9 tháng 2016 là 3.330 tỷ đồng, trong đó Lợi nhuận của Tập đoàn trong lợi nhuận hợp nhất là 2.956 tỷ đồng.

(e) Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu hợp nhất là 15,8%.

3/ Về việc phát hành cổ phiếu ưu đãi hoàn lại từ lợi nhuận sau thuế năm 2015 và mua lại cổ phiếu quỹ:

- Ngày 11/8/2016 đã phát hành cổ phiếu ưu đãi hoàn lại từ lợi nhuận sau thuế năm 2015 cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 15% tương ứng số lượng cổ phiếu ưu đãi hoàn lại là 155.064.846 cổ phiếu, tổng giá trị phát hành 1.550.648.460.000 đồng theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

- Ngày 16/9/2016 đã hoàn thành mua lại cổ phiếu quỹ toàn bộ cổ phiếu ưu đãi hoàn lại từ nguồn thặng dư phát hành vốn cho JX NOE với số lượng cổ phiếu là 155.064.846 cổ phiếu, đồng thời thưởng 6% từ lợi nhuận sau thuế 2015 trên một cổ phiếu ưu đãi hoàn lại.

- Hoàn thành phương án phát hành vốn để giảm vốn Nhà nước từ 94,99% xuống 75,87% theo Quyết định số 828/QĐ-TTg ngày 31/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

- Đã hoàn thành bổ sung vốn Nhà nước thiếu theo phương án quyết toán cổ phần hóa đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại văn bản số 3323/VPCP-ĐMDN ngày 12/5/2014 của Văn phòng Chính phủ.

4/ Một số nội dung khác triển khai trong quý 4/2016.

- Thoái vốn tại Công ty hạ tầng xăng dầu trong quý 4/2016 theo kết luận của Thanh tra Chính phủ.

- Hoàn thành và trình Chủ sở hữu đề án tái cấu trúc hệ thống kinh doanh xăng dầu.

- Xây dựng đề án thành lập Tổng công ty dịch vụ xăng dầu Petrolimex và Tổng công ty xây lắp và thương mại Petrolimex.

- Hoàn thiện thủ tục và hồ sơ để chuẩn bị niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán.

- Chuẩn bị các phương án kinh doanh nhiên liệu mới theo Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg ngày 01/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô, xe mô tô hai bánh sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội