Kế toán trưởng Petrolimex Lưu Văn Tuyển được giao nhiệm vụ “Người công bố thông tin”

Petrolimex

01:38 CH @ Thứ Ba - 28 Tháng Tám, 2012

Thông cáo báo chí

Kế toán trưởng Petrolimex Lưu Văn Tuyển được giao nhiệm vụ “Người công bố thông tin”

Hà Nội, ngày 28.8.2012. Hội đồng Quản trị (HĐQT) Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) chính thức ủy quyền ông Lưu Văn Tuyển, chức vụ Kế toán trưởng Tập đoàn thực hiện nhiệm vụ “Người công bố thông tin” của Tập đoàn.

Kế toán trưởng - Người công bố thông tin Petrolimex Lưu Văn Tuyển

Ông Lưu Văn Tuyển chính thức đảm nhận nhiệm vụ Người công bố thông tin của Petrolimex kể từ ngày 28 tháng 8 năm 2012.

Ông Lưu Văn Tuyển có trách nhiệm công bố thông tin của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đầy đủ, kịp thời theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

Thông tin do Người công bố thông tin Petrolimex Lưu Văn Tuyển công bố sẽ được đăng tại websitewww.petrolimex.com.vn, chuyên mục “Nhà đầu tư”.

Chủ tịch HĐQT Petrolimex Bùi Ngọc Bảo cho biết, việc ủy quyền này thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp; Luật Chứng khoán; các Nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành luật, công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và Điều lệ của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20.11.2011.

Cùng ngày, Quyết định số 475/PLX-QĐ-HĐQT ngày 28.8.2012 của HĐQT Petrolimex đã được báo cáo lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội