Tăng cường chiếu sáng CHXD Petrolimex

Phạm Ngọc Tú

Phòng QHCC

02:38 SA @ Thứ Ba - 02 Tháng Năm, 2017

Ngày 10.4.2017 Lãnh đạo Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Tập đoàn/Petrolimex) đã ban hành Quy định số 193/PLX-QĐ-TGĐ về chiếu sáng cửa hàng xăng dầu/CHXD Petrolimex (sau đây gọi tắt là "QĐ 193").

Theo QĐ 193 do Phó tổng giám đốc Vương Thái Dũng ký và có hiệu lực từ ngày ký, hệ thống chiếu sáng CHXD Petrolimex phải đảm bảo đáp ứng đồng thời các yêu cầu về an toàn vệ sinh lao động, an toàn phòng cháy và chữa cháy, hiệu quả sử dụng năng lượng và thẩm mỹ tại CHXD.

Một số yêu cầu cụ thể nêu tại QĐ 193 là: Phải đảm bảo độ rọi, không gây chói lóa trực tiếp và/hoặc chói lóa phản xạ; việc thiết kế, lắp đặt các loại đèn phải phù hợp từng vị trí trong nhà, dưới mái che, ngoài trời; phù hợp tác nghiệp của cửa hàng trong mọi điều kiện về thời gian và thời tiết. Bên cạnh đó, nâng cao khả năng nhận diện CHXD Petrolimex và bảo đảm sự tiện lợi cho khách hàng ra vào cửa hàng.

Đối với trường hợp nhập xăng dầu vào ban đêm thì có thể sử dụng tăng cường thiết bị chiếu sáng di động nhưng phải là loại đèn phòng nổ phù hợp với phân cấp nguy hiểm của môi trường sử dụng.

Các quy chuẩn trong lĩnh vực chiếu sáng phải tuân thủ là QCVN 01:2013/BCT & TCVN 5334:2007; trong trường hợp các quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc gia được viện dẫn trong QĐ 193 có sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo phiên bản mới.

Phụ lục II ban hành kèm theo QĐ 193 hướng dẫn các đơn vị lựa chọn đèn chiếu sáng cửa hàng; trong đó, các loại LED tube chống ẩm, LED pha, LED ốp trần, LED panel, LED chiếu sáng đường,… được chỉ dẫn công suất phù hợp cho từng vị trí. Riêng cột Biển báo mặt hàng kinh doanh - các đơn vị thực hiện đồng bộ theo quy chuẩn kỹ thuật thiết kế ứng dụng của hệ thống nhận diện này do Tập đoàn ban hành.

QĐ 193 cũng đưa ra điều kiện chuyển tiếp, theo đó: Các CHXD xây mới từ 10.4.2017 bắt buộc áp dụng chiếu sáng theo QĐ 193 và áp dụng thống nhất trong toàn Tập đoàn. Đối với các CHXD đã có trước thời điểm 10.4.2017 thì thực hiện QĐ 193 khi cải tạo, sửa chữa, mở rộng, nâng cấp toàn bộ cửa hàng hoặc tiến hành cải tạo thay thế riêng hệ thống chiếu sáng - do đơn vị xem xét quyết định để thực hiện các yêu cầu chiếu sáng nói trên cho CHXD Petrolimex.

Petrolimex - Để Tiến Xa Hơn

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội