Ước tồn Quỹ BOG tại Petrolimex trước thời điểm điều chỉnh giá xăng dầu 16 giờ 55 ngày 05.10.2017 là 3.141 tỷ đồng

Petrolimex

04:54 CH @ Thứ Năm - 05 Tháng Mười, 2017

Phó tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex/Tập đoàn) Nguyễn Quang Dũng vừa ban hành Quyết định số 542/PLX-QĐ-TGĐ ngày 05.10.2017 về điều chỉnh giá xăng dầu - chi tiết xemTCBCđã phát hành.

Trước thời điểm điều chỉnh giá, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Petrolimex là: 3.141 tỷ đồng (Ba nghìn một trăm bốn mươi mốt tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số.

Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại chuyên mục “Minh bạch xăng dầu” tại website www.petrolimex.com.vn.

Đây là lần thứ sáu mươi chín (69) xăng dầu được điều chỉnh theo Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03.9.2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu có hiệu lực thi hành từ 01.11.2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định 83.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội