Ước tồn Quỹ BOG tại Petrolimex ngày 22.5.2023

Petrolimex

02:49 CH @ Thứ Hai - 22 Tháng Năm, 2023

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex/PLX/Tập đoàn) điều chỉnh giá mặt hàng xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 22.5.2023 - chi tiết xem tại  TCBC công bố trên website  Petrolimex.com.vn.

Trong chu kỳ điều chỉnh giá xăng dầu từ ngày 11.5.2023 đến trước thời điểm 15 giờ 00 ngày 22.5.2023, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Petrolimex là:

- Ước trích: 96 tỷ đồng;

- Ước chi: 0 đồng;

- Ước tồn: dương (+) 2.908 tỷ đồng (Hai nghìn chín trăm linh tám tỷ đồng).

Đây là số ước tính và đã được làm tròn số.

Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại chuyên mục “Minh bạch xăng dầu” tại website www.petrolimex.com.vn.

Đây là lần thứ bốn mươi chín (49) xăng dầu được điều hành theo Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01.11.2021 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03.9.2014 kinh doanh xăng dầu và các văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định 95 của Liên Bộ Công Thương - Tài chính.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội