Ước tồn Quỹ BOG tại Petrolimex ngày 01.01.2023

Petrolimex

11:32 CH @ Thứ Bảy - 31 Tháng Mười Hai, 2022

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex/PLX/Tập đoàn) điều chỉnh giá mặt hàng xăng dầu từ 00 giờ 00 ngày 01.01.2023 - chi tiết xem tại  TCBC công bố trên website  Petrolimex.com.vn

Trước thời điểm 00 giờ 00 ngày 01.01.2023, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Petrolimex là: dương (+) 1.989 tỷ đồng (Một nghìn chín trăm tám mươi chín tỉ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số.

Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại chuyên mục “Minh bạch xăng dầu” tại website www.petrolimex.com.vn.

Đây là lần thứ ba mươi lăm (35) xăng dầu được điều hành theo Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01.11.2021 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03.9.2014 kinh doanh xăng dầu và các văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định 95 của Liên Bộ Công Thương - Tài chính.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội