Ước tồn Quỹ BOG tại Petrolimex trước thời điểm tăng giá dầu 15 giờ ngày 19.01.2017 là 1.790 tỷ đồng

Petrolimex

03:00 CH @ Thứ Năm - 19 tháng 1, 2017

Tổng giám đốcTập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex/Tập đoàn)Trần Văn Thịnhvừa ban hành Quyết định số 042/PLX-QĐ-TGĐ ngày 19.01.2017 về tăng giá dầu - chi tiết xemTCBCđã phát hành.

Trước thời điểm điều chỉnh giá, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Petrolimex là: 1.790 tỷ đồng(Một nghìn bảy trăm chín mươi tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số.

Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại chuyên mục “Minh bạch xăng dầu” tại websitewww.petrolimex.com.vn.

Đây là lần thứ năm mươi hai (52) xăng dầu được điều chỉnh theo Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03.9.2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu có hiệu lực thi hành từ 01.11.2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định 83.

Cùng chuyên mục

Báo cáo định kỳ Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) - tháng 07/2022

Minh bạch xăng dầu |  15/08/2022

Một số thông tin điều hành Xăng dầu ngày 11.8.2022

Minh bạch xăng dầu |  11/08/2022

Văn bản số 4750/BCT-TTTN ngày 11.8.2022 về điều hành kinh doanh xăng dầu

Minh bạch xăng dầu |  11/08/2022

Ước tồn Quỹ BOG tại Petrolimex ngày 11.8.2022

Minh bạch xăng dầu |  11/08/2022

Ước tồn Quỹ BOG tại Petrolimex ngày 01.8.2022

Minh bạch xăng dầu |  01/08/2022

Một số thông tin điều hành Xăng dầu ngày 01.8.2022

Minh bạch xăng dầu |  01/08/2022

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam công bố giá xăng RON 95-IV và tăng giá dầu từ 16 giờ 00 ngày 04.01.2017

Thông cáo báo chí |  04/01/2017

Ước tồn Quỹ BOG tại Petrolimex trước thời điểm tăng giá dầu 16 giờ ngày 04.01.2017 là 1.805 tỷ đồng

Minh bạch xăng dầu |  04/01/2017

Văn bản 88/BCT-TTTN ngày 04.01.2017 của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu

Minh bạch xăng dầu |  04/01/2017

Báo cáo định kỳ Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (BOG) - tháng 11/2016

Minh bạch xăng dầu |  23/12/2016

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tăng giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 20.12.2016

Thông cáo báo chí |  20/12/2016

Ước tồn Quỹ BOG tại Petrolimex trước thời điểm tăng giá xăng dầu 15 giờ ngày 20.12.2016 là 1.840 tỷ đồng

Minh bạch xăng dầu |  20/12/2016

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội