Ước tồn Quỹ BOG tại Petrolimex trước thời điểm điều chỉnh giá dầu ngày 21.5.2015 là 1.412,5 tỷ Đồng

Yến Anh & Hồng Minh

CV Phòng Quan hệ Công chúng

12:03 SA @ Thứ Năm - 21 Tháng Năm, 2015

Phó tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolmex/Tập đoàn) Phạm Đức Thắng vừa ban hành Quyết định số 171/PLX-QĐ-TGĐ ngày 20.5.2015 về điều chỉnh giá dầu - chi tiết xemTCBCđã phát hành.

Trước thời điểm điều chỉnh giá, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Petrolimex là: 1.412,5 tỷ Đồng(Một nghìn bốn trăm mười hai tỷ năm trăm triệu Đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số. Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại chuyên mục “Minh bạch xăng dầu” tại websitewww.petrolimex.com.vn.

Đây là lần thứ mười hai (12) xăng dầu được điều chỉnh theo Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03.9.2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu có hiệu lực thi hành từ 01.11.2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định 83.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội