QR1 cung cấp những thông tin gì?

PLC

08:27 SA @ Thứ Hai - 15 Tháng Mười, 2018

Khi Khách hàng, người tiêu dùng sử dụng ứng dụng CheckVN quét lên mã QR1 có thể thấy thông tin về sản phẩm như: hình ảnh, bao bì, giá, chỉ tiêu chất lượng, thông tin tiêu chuẩn cơ sở, phiếu an toàn hóa chất, hướng dẫn sử dụng và thông tin về nhà sản xuất.

Cụ thể khi quét tem QR1 in trên tem nhãn sản phẩm bằng phần mềm CheckVN sẽ hiện ra thông tin theo hình ảnh sau:

Bước 1: Đưa điện thoại lại gần mã QR1 in trực tiếp trên tem nhãn bao bì theo hình ảnh sau:

Bước 2: Kết quả sau khi phần mềm xác thực: màn hình hiển thị theo thứ tự từ 1-5

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội