Hội thảo nhà phân tích Quý 2/2021

PLX

05:42 CH @ Thứ Sáu - 06 Tháng Tám, 2021

Hội thảo trực tuyến cập nhật kết quả hoạt động kinh doanh Quý 2/2021 dự kiến được tổ chức vào lúc 04:00 PM (GMT+7), ngày 08 tháng 08 năm 2021.

Để đăng ký tham dự, vui lòng liên hệ với Nhóm phụ trách Quan hệ Nhà đầu tư của chúng tôi.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai