Quy chế quản lý thông tin và tổ chức thực hiện quyền cho cổ đông của Petrolimex

HĐQT

05:00 CH @ Thứ Sáu - 18 Tháng Mười Một, 2016

Tải về "Quy chế quản lý thông tin và tổ chức thực hiện quyền cho cổ đông của Petrolimex" : tại đây

Tải về "Mẫu biểu kèm theo Quy chế quản lý thông tin và thực hiện quyền cho cổ đông của Tập đoàn": tại đây

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội