Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 của Công ty Mẹ - Petrolimex

Nguyễn Bá Tùng

Người được ủy quyền công bố thông tin -

08:20 SA @ Thứ Tư - 31 Tháng Ba, 2021

Tải về 'Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2020 của Công ty Mẹ - Petrolimex":Tại đây

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội