Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng 2019 sau kiểm toán (phát hành lại)

Nguyễn Bá Tùng

Người được ủy quyền công bố thông tin

05:37 CH @ Thứ Sáu - 11 Tháng Mười, 2019

Tải về "Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng 2019 sau kiểm toán - Petrolimex (được phát hành lại)"tại đây

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội