Tri ân khách hàng, bạn hàng dầu nhờn Petrolimex tại Hà Giang

Đoàn Thị Tân Dậu

Chuyên viên Phòng Tổ chức Hành chính

08:52 SA @ Thứ Hai - 13 Tháng Năm, 2013

Hà Giang, chiều ngày 10.5.2013Công ty Xăng dầu Hà Giang (Petrolimex Hà Giang) cùng Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex (PLC) tổ chức Hội nghị khách hàng Dầu mỡ nhờn Petrolimex năm 2013 để tri ân khách hàng, bạn hàng; trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm nhằm đẩy mạnh kinh doanh dầu mỡ nhờn Petrolimex trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Khen thưởng tôn vinh khách hàng, bạn hàng tiêu biểu

Xem chi tiết tại đây

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội