TGĐ Petrolimex yêu cầu các đơn vị thành viên về ứng dụng, bảo vệ nhãn hiệu

Nguyễn Bằng

Chuyên viên Phòng Quan hệ Công chúng

02:36 CH @ Thứ Hai - 26 Tháng Mười, 2015

Tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Tập đoàn/Petrolimex) Trần Văn Thịnh đã ban hành văn bản gửi người đứng đầu các công ty xăng dầu 100% vốn Tập đoàn, người đại diện phần vốn góp của Tập đoàn tại các công ty cổ phần Petrolimex, công ty liên doanh liên kết với Petrolimex về ứng dụng, bảo vệ nhãn hiệu Petrolimex.

Theo văn bản số 1001/PLX-PR ngày 01.8.2013, Tổng giám đốc yêu cầu các đơn vị rà soát, chấn chỉnh ngay công tác sử dụng nhận diện thương hiệu Petrolimex ở khối các công ty cổ phần, tại các cơ sở liên doanh liên kết có kinh doanh bán lẻ xăng dầu; thực hiện đúng nguyên tắc “4 không & 2 có” tại các văn bản đã ban hành.

Cụ thể, các cửa hàng xăng dầu (CHXD) của các công ty cổ phần (CTCP) do CTCP tự đầu tư, thuê/liên kết để kinh doanh bán lẻ xăng dầu chỉ được phép sử dụng nhãn hiệu (logo) Petrolimex loại có chữ “ĐẠI LÝ” ở phía dưới logo.

Chỉ CHXD thuộc các công ty xăng dầu (CTXD) thì mới được phép sử dụng logo không có chữ ‘ĐẠI LÝ”.

Các trường hợp sử dụng logo chưa có chữ “ĐẠI LÝ, các CTCP phải thay thế ngay bằng loại có chữ ‘ĐẠI LÝ”.

Về bảo hộ lao động (BHLĐ) Petrolimex - thuộc 1 trong 4 nội dung không trang bị cho đại lý, tổng đại lý. Nếu CTCP đã trang bị thì phải thu hồi ngay. Nếu đại lý, tổng đại lý tự trang bị thì CTCP đề nghị đại lý, tổng đại lý chấm dứt ngay việc sử dụng BHLĐ Petrolimex (kể cả theo quy chuẩn cũ và theo quy chuẩn mới).

Tất cả các nội dung trên, các CTXD, CTCP phải thực hiện xong trước ngày 15.8.2013, báo cáo về Tập đoàn trước ngày 20.8.2013.

Yêu cầu của Tổng giám đốc Petrolimex được đưa ra sau khi có hiện tượng Báo Dân trí nêu ngày 31.7.2013 về một CHXD mang dấu hiệu nhận diện Petrolimex (logo dán tại cột bơm và BHLĐ) của “CTCP Xăng dầu Nam Anh” có hành vi gian lận khi bán xăng dầu cho khách hàng; làm ảnh hưởng không tốt đến hình ảnh, uy tín thương hiệu Petrolimex mà toàn thể cán bộ lãnh đạo, công nhân viên chức - người lao động trong toàn Tập đoàn đang dày công xây dựng.

Bên cạnh đó, Tổng giám đốc Petrolimex cũng nhắc nhở các đơn vị hoàn thành ứng dụng hệ thống nhận diện thương hiệu Petrolimex mới trên toàn hệ thống trước ngày 01.01.2014; đồng thời, chủ động đẩy mạnh công tác bảo vệ nhãn hiệu đạt hiệu quả.

Kể từ ngày 01.01.2014, toàn Tập đoàn chấm dứt sử dụng nhãn hiệu cũ (nhưng vẫn duy trì quyền sở hữu để tránh lạm dụng).

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội