Thông báo hoạt động Công ty Cổ phần đầu tư Công đoàn Petrolimex

08:07 SA @ Thứ Năm - 04 tháng 8, 2011

- Tên viết tắt: PG INVEST

- Địa chỉ: số 1, Khâm Thiên - Đống Đa - Hà Nội

- Điện thoại: 043 516 2247, Fax: 043 516 2248

- Website: petrolimex.com.vn/congdoan

- Tài khoản: 100 704 006 0029

tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xăng dầu Petrolimex

Công ty cổ phần đầu tư Công đoàn Petrolimex (PG INVEST) được thành lập theo Nghị quyết số 190/XD-NQ/HĐQT ngày 18/2/2008 của Hội đồng quản trị TCTy, Nghị quyết Hội nghị lần thứ XI - BCH Công đoàn TCTy Xăng dầu Việt Nam khóa III ngày 15/12/2010 và chính thức hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp ngày 15/7/2011.

Với chức năng một định chế tài chính, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Công ty cổ phần đầu tư Công đoàn Petrolimex (CBCNV PETROLIMEX và Công đoàn PETROLIMEX là cổ đông) - tổ chức đại diện cho CBCNV PETROLIMEX thực hiện đầu tư và quản lý phần vốn đầu tư của CBCNV đảm bảo an toàn, hiệu quả, tuân thủ pháp luật và tạo sự tăng trưởng nguồn vốn tham gia đầu tư của các cổ đông.

1. Mục đích và tôn chỉ hoạt động

Kết hợp hài hoà lợi ích của của PETROLIMEX - nhà đầu tư - người lao động, thông qua việc CBCNV góp vốn cùng tham gia đầu tư vào các dự án có hiệu quả của PETROLIMEX nhằm đảm bảo các quyền lợi đối với đoàn viên công đoàn, người lao động trong ngành; Thực hiện “Chính sách nhân viên của Tập đoàn Petrolimex” - tạo động lực thu hút và gắn bó trong tập thể người lao động toàn hệ thống, phát huy vai trò làm chủ của người lao động trong hoạt động của doanh nghiệp. Đây cũng là phần đóng góp trực tiếp, thiết thực của mỗi CBCNV vào hiệu quả chung, góp phần đưa PETROLIMEX trở thành Tập đoàn hoạt động đa năng, có năng lực và sức cạnh tranh cao trong nền kinh tế hội nhập.

2. Nguyên tắc hoạt động

Mọi CBCNV làm việc tại các đơn vị của PETROLIMEX đều có quyền tham gia đầu tư và được hưởng quyền lợi từ phần vốn đầu tư của mình. Mỗi CBCNV tự quyết định tham gia hoặc không tham gia đầu tư (nguyên tắc tự nguyện) và chịu trách nhiệm về quyết định của mình (theo Điều lệ hoạt động và phương án, kế hoạch đầu tư của CTy).

BCH CĐCS trực tiếp theo dõi, quản lý phần vốn góp của từng CBCNV đơn vị;Chủ tịch CĐCS là người đại diện quản lý phần vốn góp của CĐCS tại CTy; CBCNV tuân thủ các quy định tại Điều lệ CTy và các Quy chế quản lý nội bộ.

CTy lựa chọn hình thức đầu tư tối ưu, hoạt động theo mô hình gọn nhẹ để tiết giảm chi phí hoạt động nhằm đem lại lợi ích tối đa cho cổ đông.

3. Vốn điều lệ và Cổ đông của CTy

Vốn điều lệ đăng ký ban đầu là 150.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi tỷ đồng chẵn); Cơ cấu cổ đông CTy: Các CĐCS trực thuộc Công đoàn PETROLIMEX tham gia góp 80% VĐL, Công đoàn PETROLIMEX tham gia góp 20% VĐL.

4. Ngành nghề kinh doanh

Hoạt động tư vấn đầu tư, tư vấn quản lý hỗ trợ dịch vụ tài chính; các dịch vụ ủy thác đầu tư; tư vấn, quản lý bất động sản; xuất nhập khẩu các mặt hàng CTy kinh doanh.

5. Hội đồng quản trị CTy

- Ông Đinh Thái Hương, Chủ tịch Công đoàn TCTy - Chủ tịch.

- Bà Nguyễn Thị Minh Hiền, Chủ tịch Công đoàn CTy Xăng dầu Khu vực I

- Ông Bùi Đình Khoa, Chủ tịch Công đoàn CTy Xăng dầu Khu vực III

6. Người đại diện theo pháp luật

Bà Đỗ Thị Đức Minh - Tổng Giám đốc

Ban Lãnh đạo Công ty CP đầu tư Công đoàn Petrolimex cam kết nỗ lực để xây dựng PG INVESTphát triển vững mạnh và đạt hiệu quả bền vững./.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội