Tập trung lãnh đạo thực hiện 11 nhiệm vụ trọng tâm Quý IV/2012

Trần Minh Hải

Phó Bí thư Thường trực

01:18 CH @ Thứ Ba - 09 Tháng Mười, 2012

Hà Nội, ngày 24.9.2012. Ban chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đã họp phiên thường kỳ xác định nhiệm vụ trọng tâm Quý IV/2012. Đồng chí Bí thư Đảng ủy Bùi Ngọc Bảo chủ trì hội nghị.

Đánh giá toàn diện công tác 9 tháng đầu năm 2012, Đảng ủy nhận định: Năm 2012 là một năm quan trọng - năm đầu tiên Petrolimex hoạt động theo mô hình công ty cổ phần và trở thành công ty đại chúng. Nhưng đây cũng là năm bối cảnh chung nền kinh tế có những khó khăn, hoạt động cốt lõi của Petrolimex là kinh doanh xăng dầu cũng vì thế mà gặp rất nhiều khó khăn: Nhu cầu thị trường tăng trưởng chậm; thị phần thực tế của Petrolimex tại thị trường nội địa giảm còn khoảng 48%; cơ chế kinh doanh xăng dầu vẫn đang được các bộ nghiên cứu, đánh giá cuối năm 2012 trình Chính phủ hiệu chỉnh phù hợp với nguyên tắc thị trường có sự quản lý của nhà nước; một số tồn đọng liên quan đến quyết toán cổ phần hóa và thực hiện bình ổn vẫn chưa được giải quyết triệt để. Đó là các nguyên nhân khách quan.

Trong bối cảnh đó, Đảng ủy xác định nhiệm vụ chủ yếu là tập trung lãnh đạo hoàn thành toàn diện nhiệm vụ kế hoạch năm 2012 do Đại hội đồng cổ đông đã thông qua và triển khai các nhiệm vụ trung - dài hạn theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: 828/QĐ-TTg ngày 31.5.2011 và 1117/QĐ-TTg ngày 22.8.2012.

Đảng ủy đã quyết nghị 11 nhiệm vụ trọng tâm Quý IV/2012, thông báo đến toàn thể đảng viên thuộc các Đảng bộ, chi bộ trong toàn Tập đoàn để quán triệt, đề ra giải pháp thực hiện.

Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, động viên cả hệ thống nhận thức rõ những khó khăn để từng bước tháo gỡ trên tinh thần thực hành tiết kiệm, vượt khó, phát huy tính hệ thống để hoàn thành kế hoạch đã đề ra, đáp ứng yêu cầu mới của doanh nghiệp cũng như sự kỳ vọng của Chính phủ, người lao động và cổ đông.

Về công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác tự kiểm tra; nâng cao chất lượng công tác giám sát, kiểm soát; thực hiện nghiêm túc kế hoạch triển khai Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI, lấy nội dung xây dựng Đảng làm nhiệm vụ trọng tâm trong dịp kiểm điểm công tác cuối năm; chỉ đạo các chi bộ tiến hành đại hội; tăng cường công tác giao dục chính trị - tư tưởng, nâng cao trách nhiệm vai trò cấp ủy Đảng, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh.

Đảng ủy cũng xác định, bên cạnh việc minh bạch hóa thông tin theo các quy định của pháp luật đối với công ty cổ phần, công ty đại chúng; Petrolimex đẩy mạnh truyền thông để đông đảo công chúng hiểu rõ, hiểu đúng về việc Petrolimex nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu; không ngừng nâng cao chất lượng kinh doanh, quyết tâm xây dựng thành tập đoàn kinh tế mạnh của Việt Nam và trong khu vực.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội