Tập huấn Dầu mỡ nhờn Petrolimex tại Cao Bằng

Nông Xuân Thưởng

Quản trị trưởng Tin học

09:30 SA @ Thứ Hai - 10 Tháng Mười Một, 2014

Công ty Xăng dầu Cao Bằng (Petrolimex Cao Bằng) đã phối hợp với Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex (PLC) tổ chức tập huấn kiến thức Dầu mỡ nhờn (DMN) Petrolimex tại TP. Cao Bằng ngày 06.11.2014.

Lãnh đạo Petrolimex Cao Bằng và PLC cùng tập thể học viên về dự tập huấn

Học viên về dự tập huấn gồm 147 người: 52 cán bộ nghiệp vụ, Cửa hàng trưởng, nhân viên bán hàng của 21 Cửa hàng Xăng dầu (CHXD) và 95 đại lý dầu nhờn, khách hàng công nghiệp tiêu thụ DMN PLC thông qua Petrolimex Cao Bằng.

Xem chi tiết tại đây

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội