Sản lượng bán lẻ xăng dầu của Petrolimex Hà Sơn Bình tăng 11%

Lê Thúy Lan

Phó phòng KDXD

09:33 SA @ Thứ Năm - 14 tháng 7, 2016

Ngày 13.7.2016, Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình (Petrolimex Hà Sơn Bình) tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm, triển khai công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016 tại trụ sở số 151 Trần Phú – Hà Đông – Hà Nội.


Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty Vũ Quang Tuấn chủ trì hội nghị

Hoạt động kinh doanh xăng dầu từ đầu năm đến nay diễn ra mạnh mẽ hơn với số lượng đầu mối nhập khẩu và thương nhân phân phối tăng nhanh; các đối thủ cạnh tranh liên tục duy trì thù lao ở mức cao, gia tăng thị phần nên rất khó khăn cho Công ty trong việc tổ chức bán hàng, giữ khách hàng; sản lượng xăng dầu bán buôn trực tiếp và qua kênh trung gian không đạt tiến độ kế hoạch và giảm so với cùng kỳ. Tuy nhiên, Sản lượng bán lẻ xăng dầu đạt tiến độ kế hoạch (KH), tăng 11% so với cùng kỳ (CK); sản lượng kinh doanh khác đều vượt KH và tăng so với CK:

- Dầu mỡ nhờn rời đạt 52% KH, tăng 15% CK;
- Dầu lon hộp đạt 54% KH, tăng 31% CK;
- Gas Petrolimex đạt 52% KH, tăng 46% CK;
- Doanh thu bán bảo hiểm đạt 63% KH, tăng 23% CK;
- Nước giặt Petrolimex đạt 51% KH, tăng 4% CK,
- Doanh thu Sơn Petrolimex tăng 4% CK;
- Lợi nhuận đạt tiến độ kế hoạch Tập đoàn giao.

Trong 6 tháng đầu năm, Công ty có sự thay đổi, kiện toàn đội ngũ lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của Công ty và đơn vị trực thuộc; năng suất lao động bán lẻ tăng so với cùng kỳ, thu nhập của người lao động ổn định tạo động lực cho người lao động yên tâm công tác.

Xem chi tiết tại đây...

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội