PKC hoàn thành xuất sắc kế hoạch SX-KD 4 tháng đầu năm 2015

Mai Hoài Nam

Phó trưởng phòng Kinh doanh xăng dầu

02:24 CH @ Thứ Sáu - 08 Tháng Năm, 2015

Kiên Giang, ngày 07.5.2015, Chủ tịch Hội đồng thành viên làm việc với Ban Tổng giám đốc và Trưởng, Phó các phòng nghiệp vụ Công ty TNHH Xăng dầu Kiên Giang (Petrolimex Kiên Giang - PKC) đánh giá nhanh tình hình hoạt động kinh doanh tháng 4 và lũy kế 4 tháng đầu năm 2015, chỉ đạo triển khai hoạt động kinh doanh dịch vụ trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Văn Cảnh - Chủ tịch HĐTV Công ty chỉ đạo định hướng hoạt động thời gian tới

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Phong Thiên - Phó Tổng Giám đốc thay mặt lãnh đạo Công ty báo cáo nhanh các mặt hoạt động của Công ty đạt được trong tháng 4 và lũy kế 04 tháng đầu năm 2015; đồng thời, đề ra những công việc trọng tâm cần triển khai ngay trong tháng 5, đề xuất khen thưởng đột xuất CBNV đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong thời gian qua, đóng góp tích cực đưa hoạt động của đơn vị phát triển rất ấn tượng, tăng trưởng cao trên các mặt:

Xem chi tiết tại đây

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội