Triển khai công tác TK, CLP năm 2013

Hồng Minh & Yến Anh

CV Phòng Quan hệ Công chúng

02:11 CH @ Thứ Sáu - 08 Tháng Ba, 2013

Hà Nội, ngày 08.3.2013. Lãnh đạo Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) vừa chỉ đạo các đơn vị thành viên triển khai công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (TK, CLP) năm 2013.

Văn bản số 0261/PLX-TCKT ngày 06.3.2013 (VB 0261) do Phó tổng giám đốc Petrolimex Trần Ngọc Năm ký nêu rõ việc thực hành TK, CLP là để góp phần thực hiện mục tiêu “năm 2013 - lấy hiệu quả làm trung tâm”; bên cạnh đó, còn là việc thực thi Luật Thực hành TK, CLP, Nghị định số 11 của Chính phủ và các văn bản khác có liên quan của các bộ, ban, ngành.

Bên cạnh các yêu cầu chung, Petrolimex đưa ra các yêu cầu cụ thể về nội dung TK, CLP đối với từng loại hình doanh nghiệp và lĩnh vực kinh doanh, từ các phòng/ban Công ty Mẹ - Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đến các đơn vị thành viên Petrolimex; việc đăng ký mức tiết giảm từng hạng mục cụ thể và chế độ báo cáo định kỳ.

Mức tiết giảm phấn đấu là 5% tính trên chi phí quản lý so với năm 2012; trong đó, tập trung tiết giảm chi phí quảng cáo,…

Đồng thời Petrolimex cũng yêu cầu các đơn vị khẩn trương dứt điểm các công trình dở dang, đẩy nhanh tiến độ thi công để đưa công trình vào khai thác sử dụng; phấn đấu gia tăng thị phần tại các vùng kinh doanh có chi phí thấp, khả năng sinh lời cao; bên cạnh mặt hàng xăng dầu chính thực hiện theo kế hoạch - tập trung đẩy mạnh phát triển kinh doanh hàng hóa, dịch vụ Petrolimex như: dầu mỡ nhờn, gas, bảo hiểm Pjico và Sơn Petrolimex; tăng cường quản trị doanh nghiệp; quản lý tốt công nợ khách hàng, công nợ của đại lý/tổng đại lý.

Người đứng đầu các đơn vị cùng các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp (Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh) tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, vận động, thi đua lao động sản xuất, thực hành TK & CLP để không ngừng nâng cao năng suất lao động, hiệu quả kinh doanh; từ đó, ổn định công ăn việc làm và từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ công nhân viên - người lao động, tôn vinh gương người tốt việc tốt và điển hình tiên tiến.

Năm 2012, Petrolimex đã hoàn thành mức tiết kiệm đăng ký theo Nghị quyết số 01 của Chính phủ. Năm 2013 được nhận định tình hình chung còn tiếp tục khó khăn. VB 0261 cũng đã được báo cáo đến Bộ Công Thương, Bộ Tài chính.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội