Petrolimex Thanh Hóa đào tạo kinh doanh bảo hiểm

Lê Hoài Nam

Phó trưởng phòng TCHC

08:23 SA @ Thứ Hai - 27 Tháng Sáu, 2016

Trong 3 ngày 23–25.6.2016, Công ty Xăng dầu Thanh Hóa (Petrolimex Thanh Hóa) phối hợp với Công ty Bảo hiểm Pjico Thanh Hóa (Pjico Thanh Hóa) tổ chức khóa đào tạo “Nghiệp vụ kinh doanh bảo hiểm” cho 130 học viên là Cửa hàng trưởng cửa hàng xăng dầu, Phụ trách cửa hàng kinh doanh tổng hợp và các Đại lý Bảo hiểm của Pjico Thanh Hóa.

Phó giám đốc Petrolimex Thanh Hóa Lê Thiên Nga phát biểu chỉ đạo tại lớp học

Trong thời gian 3 ngày, khóa học sẽ cung cấp cho các học viên những kiến thức cơ bản về : pháp luật về hoạt động kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ (bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm tàu sông, bảo hiểm hỏa hoạn, bảo hiểm hàng hóa, bảo hiểm con người,…) và các nguyên tắc cơ bản, đặc trưng của hợp đồng bảo hiểm Phi nhân thọ… Đồng thời, các học viên đã sôi nổi thực hành nhiều bài tập tình huống gắn với thực tế hoạt động kinh doanh bảo hiểm tại từng nhóm nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ cơ bản nói trên.

Xem chi tiết tại đây

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội