Petrolimex Tây Ninh sơ kết Quý I/2016 & đối thoại định kỳ với NLĐ

Trương Nữ Hải Hà

Chuyên viên phòng TCHC

11:38 SA @ Thứ Sáu - 15 Tháng Tư, 2016

Sáng ngày 15.4.2016, Công ty Xăng dầu Tây Ninh (Petrolimex Tây Ninh) tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động kinh doanh Quý I, triển khai phương hướng nhiệm vụ Quý II/2016 và thực hiện đối thoại định kỳ với Người lao động bảo đảm thực hiện dân chủ cơ sở tại nơi làm việc.

Tham dự Hội nghị có cấp Ủy Đảng; Ban giám đốc; đại diện Ban chấp hành Công đoàn; Trưởng, phó phòng nghiệp vụ và Phụ trách các cửa hàng xăng dầu trực thuộc Công ty. Hội nghị đã nghe Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Huỳnh Văn Đền báo cáo tổng kết tình hình hoạt động kinh doanh quý I, phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2016 và chủ trì buổi đối thoại.

Xem chi tiết tại đây

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội