UBND tỉnh Kiên Giang tặng bằng khen Petrolimex Sài Gòn về công tác an sinh xã hội

Nguyễn Phương Đông

PTP. Phát triển Doanh nghiệp

10:34 SA @ Thứ Hai - 01 Tháng Bảy, 2013

TP.HCM ngày 01.7.2013. UBND tỉnh Kiên Giang vừa trao bằng khen và kỷ niệm chương của Tỉnh tặng Công ty Xăng dầu Khu vực II (Petrolimex Sài gòn) và cá nhân ông Nguyễn Văn Cảnh - Phó giám đốc Petrolimex Sài Gòn về thành tích đối với công tác ”Vì người nghèo” và an sinh xã hội tại Kiên Giang.

Bên cạnh việc hợp tác kinh doanh có hiệu quả cao về kinh tế - xã hội giữa Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) mà trực tiếp là Petrolimex Sài Gòn với tỉnh Kiên Giang trong nhiều năm nay; công tác vì người nghèo và an sinh xã hội tại Kiên Giang đã được Petrolimex, Petrolimex Sài Gòn luôn chú trọng quan tâm bằng các hoạt động cụ thể, thiết thực.

Xem chi tiết tại đây...

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội