Petrolimex Sài Gòn trang bị kỹ năng cho đội ngũ Cửa hàng trưởng kế cận

Phạm Ngọc Trìu

CV Phòng Tổ chức Hành chính XNBL

08:25 SA @ Thứ Tư - 21 Tháng Chín, 2016

Để chuẩn bị nguồn nhân sự đảm nhiệm vị trí Cửa hàng trưởng khi có nhu cầu trong thời gian tới, từ ngày 12-16.9.2016, Công ty Xăng dầu Khu vực II (Petrolimex Sài Gòn/Công ty) phối hợp cùng Công ty Cổ phần Đào tạo Kỹ năng Chuyên nghiệp (ProSkills) tổ chức khóa đào tạo kiến thức, kỹ năng làm việc cho 26 Công nhân viên - Người lao động (CNV-NLĐ) Xí nghiệp Bán lẻ Xăng dầu (XNBL/Xí nghiệp).

Các học viên tham dự khóa học

Đây là những CNV-NLĐ được Xí nghiệp bổ sung vào danh sách quy hoạch chức danh Cửa hàng trưởng giai đoạn (2016 - 2020) và chưa được tham gia chương trình đào tạo Cửa hàng trưởng do Tập đoàn/Công ty tổ chức.

Với việc triển khai, tổ chức đào tạo riêng một lớp cho đội ngũ quy hoạch Cửa hàng trưởng kế cận thể hiện sự quan tâm, chú trọng của các cấp Lãnh đạo Công ty/Xí nghiệp trong công tác đào tạo, cũng như tạo điều kiện thuận lợi trong việc bổ sung, thay thế cán bộ tại đơn vị, đặc biệt tạo một sự chuẩn bị quan trọng về cán bộ quản lý cho việc phát triển mạng lưới Cửa hàng xăng dầu (CHXD) của Petrolimex Sài Gòn trong thời gian tới.

Xem chi tiết tại đây

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội