Quản lý chất lượng xăng dầu - 18 năm liên tục cải tiến

Lê Thị Thanh Phương

Chuyên viên P. Kỹ thuật Xăng dầu

05:31 CH @ Thứ Sáu - 26 Tháng Sáu, 2015

Với 18 năm liên tục cải tiến trong quản lý chất lượng xăng dầu, từ ngày 22.6 đến 25.6.2015, tại Công ty Xăng dầu Khu vực II (Petrolimex Sài Gòn), Văn phòng Công nhận Chất lượng Việt Nam (BoA) tổ chức đánh giá tái chứng nhận chất lượngPhòng Hóa nghiệm Trung tâm đặt tại Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè (TKNB) theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005.

Toàn cảnh buổi làm việc

Chương trình với nội dung đánh giá hệ thống quản lý và các phép thử trong đơn đăng ký công nhận của Petrolimex Sài Gòn theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 và các yêu cầu bổ sung lĩnh vực Hóa (AGL 03) phiên bản 2012.

Xem chi tiết tại đây

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội