Petrolimex Quảng Bình: 5 mục tiêu trọng tâm năm 2016 "để tiến xa hơn"

Hà Thị Oanh

Phó phòng TCHC

02:26 CH @ Thứ Ba - 02 Tháng Hai, 2016

Quảng Bình, Sáng ngày 02.02.2016, Công ty Xăng dầu Quảng Bình (Petrolimex Quảng Bình) tổ chức tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2015 và phát động phong trào thi đua năm 2016.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Giám đốc Petrolimex Quảng Bình Lê Anh Hùng đánh giá tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2015 và nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2016

Bước sang năm 2016 được dự báo còn nhiều khó khăn, Công ty đã phát động phong trào thi đua năm 2016:“Lao động sáng tạo - Năng suất - Chất lượng - Hiệu quả” với các mục tiêu trọng tâm:

(1) Hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, có tăng trưởng và phát triển bền vững,

(2) Đảm bảo an toàn tuyệt đối về con người, tài sản, tiền hàng, thương hiệu trong hoạt động SXKD,

(3) Tiếp tục triển khai đẩy mạnh kinh doanh hàng hóa khác và dịch vụ của Công ty, phấn đấu đạt và vượt kế hoạch Tập đoàn giao về sản lượng, doanh thu, hiệu quả,

(4) Xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến vào hoạt động SXKD, thực hành 5S và

(5) Đảm bảo việc làm, tăng năng suất lao động và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho CBCNV - NLĐ.

Xem chi tiết tại đây

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội