6 định hướng phát triển của Petrolimex tại Lai Châu

Nguyễn Hương Quỳnh

Tổ truyền thông

03:07 CH @ Thứ Hai - 20 Tháng Hai, 2017

17.02.2017 Công ty TNHH MTV Xăng dầu Lai Châu (Petrolimex Lai Châu) hội nghị Người lao động năm 2017 và Tổng kết công tác năm 2016.

Tổng giám đốc Petrolimex Trần Văn Thịnh trao kỉ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển ngành công thương” tặng CBCNV Công ty

Tổng giám đốc Petrolimex Trần Văn Thịnh đã biểu dương, khen ngợi sự cố gắng của toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty; đồng thời có những ý kiến chỉ đạo, định hướng cho Công ty trong năm 2017 và những năm tới, cụ thể như sau:

Thứ nhất, Petrolimex Lai Châu phải đảm bảo nguồn hàng trong mọi điều kiện, đặc biệt ở các khu vực vùng sâu, vùng xa trên địa bàn Tỉnh Lai Châu, chủ động ứng phó với những biến đổi thời tiết.

Thứ hai, phát huy và tiếp tục đẩy mạnh phát triển hệ thống cửa hàng Xăng dầu, mục tiêu đạt 40 cửa hàng Xăng dầu phủ khắp trên toàn tỉnh Lai Châu để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Thứ ba, coi trọng công tác tiết giảm chi phí, định hướng chi tiêu cho năm 2017 theo văn bản hướng dẫn của Tập đoàn.

Thứ tư, Xây dựng và phát triển thương hiệu Petrolimex, đảm bảo hàng hóa đầy đủ về số lượng cũng như chất lượng, thực hiện văn minh thương mại bán hàng, song song với đó là thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát tại đơn vị.

Thứ năm, tăng cường hơn nữa công tác đảm bảo an toàn về người và tài sản trong mọi mặt, mọi khâu, đây là việc quan trọng và là nền tảng để kinh doanh thắng lợi.

Thứ sáu, kiện toàn bộ máy đội ngũ cán bộ của Công ty, nâng cao tinh thần trách nhiệm của người cán bộ, để tiếp tục phát triển, đưa thương hiệu Petrolimex nên một tầng cao mới.

Xem chi tiết tại đây...

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội