Petrolimex Kiên Giang với mục tiêu "An toàn - Chất lượng - Hiệu Quả"

Ban ISO-5S

09:17 SA @ Thứ Ba - 15 Tháng Mười Một, 2016

Từ ngày 14.9.2016, Công ty TNHH Xăng dầu Kiên Giang (Petrolimex Kiên Giang) chính thức áp dụng Chính sách chất lượng với mục tiêu "An toàn - Chất lượng - Hiệu Quả"để quản lý, điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh trên toàn Công ty.

Đây là thước đo năng lực - sự cống hiến - năng suất lao động của đội ngũ cán bộ, công nhân viên - Người lao động Petrolimex Kiên Giang làm việc vì Doanh nghiệp, bằng Danh dự và hết Trách nhiệm của mình.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội