Petrolimex Kiên Giang: Khẳng định vị thế “để tiến xa hơn”

Mai Hoài Nam

Chuyên viên Truyền thông

08:07 CH @ Thứ Sáu - 17 Tháng Giêng, 2014

Kiên Giang, ngày 15.01.2014, Petrolimex Kiên Giang (PKC) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014.

Dự hội nghị có đại diện hai chủ đầu tư là Công ty Xăng dầu Khu vực II - TNHH MTV (Petrolimex Sài Gòn) và Công ty TNHH MTV Du lịch Thương mại Kiên Giang (KTC) cùng đầy đủ Ban lãnh đạo Petrolimex Kiên Giang: Hội đồng Thành viên, Ban Tổng giám đốc, Trưởng phó các phòng nghiệp vụ và toàn thể cán bộ nhân viên.

Ông Nguyễn Văn Cảnh - Chủ tịch HĐTV PKC phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của hai chủ đầu tư và chỉ đạo PKC

Xem chi tiết tại đây

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội