Petrolimex Hà Nội tổng kết công tác tài chính 5 năm (2011 - 2016)

Nguyễn Thị Thành Trang

Phó chủ tịch Công đoàn

08:50 SA @ Thứ Tư - 21 Tháng Chín, 2016

Hội nghị tổng kết công tác tài chính 5 năm (2011 - 2016) đã diễn ra sáng 20.9.2016 tại văn phòng Công ty Xăng dầu Khu vực I (Petrolimex Hà Nội) với sự tham dự của Lãnh đạo Công ty, Chi nhánh, Xí nghiệp, Tổng kho trực thuộc cùng toàn thể cán bộ, nhân viên đang trực tiếp làm công tác kế toán trong toàn Công ty.

Chủ tịch kiêm Giám đốc Petrolimex Hà Nội Trần Đắc Xuân phát biểu và chỉ đạo tại Hội nghị

Việc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tài chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Công ty năm 2016, với mục tiêu xây dựng định hướng phát triển công tác tài chính kế toán từ nay đến năm 2020 đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong giai đoạn hiện đại hóa và hội nhập.

Có thể nói 5 năm qua, hoạt động tài chính kế toán của Công ty đã có nhiều chuyển biến tích cực, triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định quản lý của Nhà nước và Tập đoàn, vận dụng một cách linh hoạt, đúng nguyên tắc vào hoạt động thực tiễn của Công ty; phát huy vai trò trong việc tham mưu xây dựng cơ chế chính sách nhằm đảm bảo nguồn vốn và khai thác có hiệu quả các nguồn lực hiện có, tham gia nhiều giải pháp trong quản lý tiền hàng, công nợ, chi phí.... góp phần quan trọng vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện các nhiệm vụ chính trị khác của Công ty.

Xem chi tiết tại đây

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội