Petrolimex Hà Giang tập huấn về bảo vệ môi trường

Vũ Mạnh Dương

CV Phòng TCHC

04:27 CH @ Thứ Sáu - 16 Tháng Sáu, 2017

Để góp phần đảm bảo việc thực thi đầy đủ các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, Công ty Xăng dầu Hà Giang (Petrolimex Hà Giang) phối hợp với Trường Cao đẳng nghề Thương mại và Công nghiệp tổ chức lớp Tập huấn nghiệp vụ bảo vệ môi trường cho 129 học viên (Đợt 1 ngày 16.6.2017 và đợt 2 ngày 18.6.2017).

Thông tin chi tiết: Xin mời xem tiếp tại đây

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội