Petrolimex Đà Nẵng hoàn thành vượt mức tiến độ KH 2016

Trần Văn Nhân

Phó giám đốc

03:07 CH @ Thứ Tư - 20 Tháng Bảy, 2016

Sáng ngày 20.7.2016, Công ty Xăng dầu khu vực V (Petrolimex Đà Nẵng) đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và định hướng công tác 06 tháng cuối năm 2016. Chủ tịch Công ty Nguyễn Văn Mẫn và Giám đốc Dương Thái Sơn đồng chủ trì Hội nghị.

Dù tính cạnh tranh trên địa bàn ngày càng khốc liệt, thù lao của Petrolimex Đà Nẵng là thấp nhất trong 8 đầu mối đang bán trên thị trường nhưng với sự điều chỉnh linh hoạt chính sách bán hàng, sự nỗ lực của CBCNV Công ty, phát huy mạnh mẽ giá trị thương hiệu Petrolimex, trong 06 tháng đầu năm 2016 Petrolimex Đà Nẵng đã giữ vững thị phần và hoàn thành xuất sắc kế hoạch. Cụ thể :

- Sản lượng xuất bán trực tiếp tăng 13.8% so với cùng kỳ năm 2015 (CK) và đạt 53.6% kế hoạch (KH); doanh thu hàng hóa khác và dịch vụ đạt hơn 52% KH năm.

- Chi phí kinh doanh xăng dầu 6 tháng đầu năm 2016 giảm so với kế hoạch năm 2016; lợi nhuận trước thuế đạt 71,9% KH.

- Công tác quản lý tiền - hàng - công nợ được quản lý chặt chẽ, tình hình tài chính an toàn; điều hành công nợ bán hàng theo định mức Tập đoàn giao, không để phát sinh công nợ khó đòi.

- Nộp ngân sách 6 tháng đầu năm 2016 tại Cục Thuế địa phương đạt 55% KH, tăng 82% so với CK.

- Công tác đầu tư, quản lý hàng hóa, đảm bảo an toàn môi trường, PCCN được thực hiện tốt, đạt kế hoạch.

- Năng suất lao động xăng dầu toàn Công ty tăng 15% so với CK và tăng 7% so với KH; đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động.

Khen thưởng các đơn vị có thành tích xuất sắc trong hoạt động 6 tháng đầu năm 2016

Xem chi tiết tại đây

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội