ĐTN Petrolimex An Giang với Ngày hội bán hàng

Tin: Phan Nam Thoại

Ảnh: Thái Bình

10:48 SA @ Thứ Ba - 28 Tháng Bảy, 2015

Đoàn Thanh niên và Phòng Kinh doanh Tổng hợp Công ty Xăng dầu An Giang (Petrolimex An Giang) đã triển khai đợt 1 "Ngày hội bán hàng và giới thiệu sản phẩm Petrolimex" tại 04 CHXD trực thuộc từ ngày 15 - 27.7.2015.

Hàng hóa, sản phẩm do Tổng công ty, Công ty chuyên ngành Petrolimex sản xuất, cung cấp tại Ngày hội bán hàng của Petrolimex An Giang

Đoàn viên thanh niên thực hiện thay dầu nhờn cho khách hàng

Đây là hoạt động thiết thực của Petrolimex An Giang nhằm triển khai thực hiện tốt định hướng thứ 5 trong10 định hướng cơ bản của Petrolimex trong năm 2015: "Đẩy mạnh khai thác giá trị gia tăng tại hệ thống Cửa hàng Xăng dầu". Trước mắt, tập trung phát triển hàng hóa, dịch vụ do các Tổng công ty, Công ty chuyên ngành Petrolimex sản xuất, cung cấp; phát huy lợi thế thương hiệu và hình ảnh Petrolimex."

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội