Nâng cao nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu

Phạm Hồng Hoa

CV phòng Tổ chức Hành chính

04:01 CH @ Thứ Ba - 10 Tháng Hai, 2015

Ngày 02 - 07.02.2015, Xí nghiệp Kho vận Xăng dầu K132 (thuộc Petrolimex Quảng Ninh) đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương tổ chức khoá đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hoá lỏng.

Giảng viên Nguyễn Anh Thắng truyền đạt kiến thức cho các học viên

Khoá đào tạo có sự tham gia của hơn 200 học viên là lãnh đạo, chuyên viên nghiệp vụ và đội ngũ công nhân viên làm nhiệm vụ sản xuất trực tiếp tại Xí nghiệp.

Khoá đào tạo do các giảng viên của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương trực tiếp giảng dạy gồm 5 chuyên đề theo quy định tại Thông tư 43/2014/TT-BTNMT ngày 29/7/2014 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường về “Đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hoá lỏng”. Sau mỗi chuyên đề, các học viên làm bài kiểm tra và bài thu hoạch là cơ sở đánh giá kết quả học tập của cả khóa.

Xem chi tiết tại đây

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội