Ổn định hệ thống trung gian bơm xuất & SAP - ERP

Ban biên tập website

03:52 CH @ Thứ Năm - 27 Tháng Tư, 2017

Sáng 27.4.2017 Đoàn công tác Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (Petrolimex/Tập đoàn) đã làm việc tại Công ty Xăng dầu Hà Nam Ninh (Petrolimex Nam Định/Công ty) về việc đánh giá quá trình triển khai ứng dụng Hệ thống trung gian bơm xuất (HTTG) dùng trong việc tự động hóa bơm xuất hàng tại Kho xăng dầu Nam Định, Kho xăng dầu K135; đánh giá vận hành ứng dụng Hệ thống SAP - ERP trong công tác quản lý.

Ủy viên HĐQT - P.TGĐ - Trưởng Ban dự án ERP Petrolimex Trần Ngọc Năm phát biểu ý kiến chỉ đạo

Sau khi nghe đại diện nghiệp vụ Công ty báo cáo đánh giá sơ bộ quá trình vận hành các ứng dụng, nêu lên những tồn tại, hạn chế và kiến nghị với Phòng quản trị ERP, PIACOM, FPT các thành viên trong Hội nghị đã trao đổi sôi nổi nhằm làm rõ hơn những tồn tại, hạn chế của các ứng dụng mà báo cáo đề cập.

Đoàn công tác cũng nêu lên những vấn đề hạn chế trong quá trình vận hành các ứng dụng mà các đơn vị khác đã gặp phải để nghiệp vụ Công ty thảo luận.

Những nội dung được Đoàn cho ý kiến giải đáp hoặc xử lý ngay tại Hội nghị, có nội dung cần thời gian để xử lý được Đoàn công tác thống kê đầy đủ vào biên bản.

Việc triển khai ứng dụng Hệ thống trung gian bơm xuất ở Petrolimex Nam Định từ năm 2013 tại hai kho xăng dầu Nam Định và K135. Quá trình vận hành đến nay đã được nâng cấp từ phiên bản 1.0 lên phiên bản mới 1.0.0.6 về cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao trong công tác quản lý, vận hành bơm xuất hàng tại các kho.

Phiên bản mới 1.0.0.6 có tính tương tác cao hơn phiên bản cũ, thông tin đầy đủ hơn, tốc độ truy cập nhanh hơn và các báo cáo đã phục vụ được yêu cầu quản lý của đơn vị.

Đối với việc khai thác hệ thống SAP- ERP của Công ty cũng từ đầu năm 2013. Nhờ có sự phối hợp chặt chẽ giữa nghiệp vụ Công ty, phòng quản trị ERP Tập đoàn, Piacom và FPT đã tháo gỡ được nhiều vướng mắc, khắc phục kịp thời các sự cố để hệ thống hoạt động ngày càng ổn định.

Việc triển khai ứng dụng phần mềm EGAS tại 84 cửa hàng trong toàn Công ty (trong đó có 78 cửa hàng xăng dầu và 06 cửa hàng chuyên doanh tổng hợp) cũng đã tạo điều kiện rất tốt để cập nhật và đưa cơ sở dữ liệu vào SAP.

Các thành viên dự Hội nghị sôi nổi trao đổi các ý kiến đánh giá quá trình triển khai ứng dụng Hệ thống trung gian bơm xuất và Hệ thống SAP - ERP tại Petrolimex Nam Định

Xem chi tiết tại đây

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội