B12 phấn đấu hoàn thành toàn diện kế hoạch năm 2017

Nguyễn Hà Ngân

CV. Phòng HCTH

08:40 SA @ Thứ Hai - 03 Tháng Bảy, 2017

Petrolimex Quảng Ninh xác định phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017:

1. Phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được giao năm 2017;

2. Tập trung chỉ đạo triển khai các kế hoạch kĩ thuật đầu tư đúng tiến độ, kịp thời phục vụ hoạt động sản xuất;

3. Đẩy mạnh công tác đảm bảo an toàn môi trường, an toàn phòng chống cháy nổ tại các công trình xăng dầu;

4. Thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp nhận bơm chuyển hàng hóa đảm bảo chất lượng xăng dầu, tiết giảm tối đa hao hụt, kịp thời cung ứng đủ nguồn cho các đơn vị tuyến sau;

5. Giữ vững uy tín thương hiệu, hoàn thiện việc trang bị hệ thống “hòa âm – ánh sáng” trên toàn mạng lưới các CHXD, nhất thế hóa nhận diện thương hiệu và văn minh thương mại Petrolimex đối với công chúng/khách hàng, gia tăng sản lượng bán lẻ;

6. Tăng cường ứng dụng và khai thác hiệu quả hệ thống các phần mềm quản lý trong mọi quy trình sản xuất kinh doanh.

Xem chi tiết tại đây...

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội