HĐQT Petrolimex công bố quyết định giao nhiệm vụ phụ trách các công việc của Tổng Giám đốc cho ông Trần Ngọc Năm

Nguyễn Linh Chi

Chuyên viên phòng QHCC

06:14 CH @ Thứ Ba - 02 Tháng Mười Một, 2021

Ngày 02.11.2021, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex/PLX/Tập đoàn) tổ chức Lễ công bố Quyết định giao nhiệm vụ cho Ủy viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc Trần Ngọc Năm phụ trách các công việc của Tổng Giám đốc kể từ ngày 01.11.2021. 

Quyết định này có hiệu lực đến khi Tổng Giám đốc Tập đoàn mới được bổ nhiệm.

Graphical user interface, websiteDescription automatically generated
Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐQT Petrolimex Phạm Văn Thanh trao và Ủy viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc Trần Ngọc Năm nhận Quyết định giaonhiệm vụ phụ trách các công việc của Tổng giám đốc Petrolimex 

Lễ công bố được tổ chức tại văn phòng giao dịch Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Petrolimex Phạm Văn Thanh chủ trì buổi lễ với sự tham dự của Thường trực Đảng ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn, người đại diện vốn nhà nước tại Tập đoàn, thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Ban/Phòng chuyên môn nghiệp vụ Tập đoàn và đại diện Lãnh đạo các Tổng công ty/Công ty thành viên trên địa bàn Hà Nội.

Quyết định số 666/PLX-QĐ-HĐQT ngày 01.11.2021 về việc giao nhiệm vụ cho ông Trần Ngọc Năm, Ủy viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc Petrolimex căn cứ theo Luật doanh nghiệp, Quyết định số 828/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cổ phần hóa và cơ cấu tại Petrolimex, Điều lệ của Petrolimex và Nghị quyết số 219/PLX-NQ-HĐQT ngày 01.11.2021.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Chủ tịch HĐQT Petrolimex Phạm Văn Thanh nhấn mạnh về vai trò, trách nhiệm của người lãnh đạo phụ trách Ban điều hành Tập đoàn và kỳ vọng Ủy viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc Trần Ngọc Năm tiếp tục phát huy năng lực quản lý, bản lĩnh kinh nghiệm nhiều năm công tác, dẫn dắt Petrolimex vượt qua khó khăn thử thách trong đại dịch Covid-19 và biến động bất ổn của thị trường năng lượng, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm của Petrolimex trong giai đoạn bản lề 2021-2025, làm tiền đề sức bật tiếp nối phát triển bền vững, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh năng lượng của đất nước.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Ủy viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc phụ trách Petrolimex Trần Ngọc Năm bày tỏ vinh dự và nhận thức sâu sắc về trách nhiệm quan trọng được giao, cảm ơn sự tin tưởng giao trọng trách của Đảng ủy, HĐQT và Ban điều hành Tập đoàn. Ông Trần Ngọc Năm cam kết nỗ lực hết mình cùng tập thể Ban điều hành phát huy tối đa năng lực, vai trò trách nhiệm để cùng toàn thể CBCNV-NLĐ Petrolimex tiếp bước phát triển bền vững, xứng đáng với kỳ vọng của Chính phủ, Ủy ban, Bộ/Ngành, cổ đông, bạn hàng, đối tác, khách hàng trong nước và quốc tế.

Một số hình ảnh tại Lễ công bố:

A picture containing text, person, person, indoorDescription automatically generated
Ủy viên HĐQT - Trưởng ban Nhân sự, Lương, Thưởng HĐQT Petrolimex Lê Văn Hướng công bố quyết định giao nhiệm vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách cho Ủy viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc Trần Ngọc Năm
A person standing at a podiumDescription automatically generated with medium confidence
A group of people sitting at long tablesDescription automatically generated with low confidence
Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐQT Petrolimex Phạm Văn Thanh phát biểu giao nhiệm vụ cho Ủy viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Trần Ngọc Năm