Áp dụng Thẻ kiểm tra viên trong lĩnh vực xăng dầu

Nguyễn Bằng

Phòng QHCC

03:36 CH @ Thứ Tư - 30 Tháng Năm, 2018

Ngày 11.5.2018 Tổng giám đốc Phạm Đức Thắng đã ký Quyết định số 189/PLX-QĐ-TGĐ ban hành Quy định kiểm tra bằng Thẻ kiểm tra viên trong lĩnh vực quản lý đo lường, chất lượng xăng dầu của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex/PLX) - sau đây gọi tắt là “Quy định 189”.

Tiếp đó, Tổng giám đốc Petrolimex đã ban hành Quyết định số 210/PLX-QĐ-TGĐ ngày 11.5.2018 công nhận và cấp Thẻ kiểm tra viên cho 6 cán bộ lãnh đạo & chuyên viên Phòng Kỹ thuật Xăng dầu Petrolimex - sau đây gọi tắt là “Quyết định 210”.

Quy định 189 & Quyết định 210 có hiệu lực từ ngày ký ban hành với các nội dung chủ yếu là xác lập chế độ kiểm tra trong lĩnh vực xăng dầu mà cụ thể là đo lường & chất lượng bằng cách xuất trình Thẻ kiểm tra viên tại nơi kiểm tra.

Các văn bản đã ban hành quy định rõ thẩm quyền, trình tự, nguyên tắc và chế độ trách nhiệm của các bên trong quá trình thực hiện kiểm tra các nội dung theo Quy định 189 gồm 7 Chương & 25 Điều khoản.

Tại Chương I Điều 1 Quy định 189 đã nêu rõ: Kiểm tra bằng Thẻ kiểm tra viên là phương pháp tăng cường giám sát nội bộ để nâng cao hiệu quả công tác quản lý đo lường, giao nhận và chất lượng xăng dầu trong hệ thống nhằm giữ gìn sự tín nhiệm Petrolimex đối với khách hàng về chất lượng & số lượng xăng dầu bên cạnh các công cụ quản lý đã áp dụng như Egas, ERP và các công cụ giám sát, quản trị điều hành đang áp dụng.

6 kiểm tra viên được cấp thẻ lần đầu gồm:

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội