10 ngày đầu tiên với xăng E5 RON 92

Phạm Ngọc Tú

CV Phòng Quan hệ Công chúng

11:30 SA @ Thứ Ba - 12 Tháng Tám, 2014

Theo văn bản số 873/PLXQN-E5 đề ngày 11.8.2014 của Công ty Xăng dầu Quảng Ngãi (Petrolimex Quảng Ngãi) báo cáo Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), 10 ngày (từ 01-10.8.2014) Petrolimex Quảng Ngãi đã bán ra 246.858 lít xăng E5 RON 92.

Đến hết ngày 10.8.2014, 19 cửa hàng xăng dầu (CHXD) Petrolimex Quảng Ngãi đã tổ chức kinh doanh xăng E5 RON 92.

Tình hình kinh doanh tại 19 CHXD này diễn ra bình thường, người tiêu dùng vui vẻ đón nhận xăng E5 RON 92 do Petrolimex Quảng Ngãi cung cấp.

Theo phương thức cuốn chiếu, Petrolimex Quảng Ngãi dự kiến đến ngày 18.8.2014 sẽ triển khai kinh doanh xăng E5 RON 92 tại 23/29 CHXD trực thuộc đúng theo kế hoạch Petrolimex Quảng Ngãi đã xây dựng theo chỉ đạo của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và phù hợp với chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc triển khai kinh doanh xăng sinh học E5 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi sớm hơn so với lộ trình Thủ tướng Chính phủ quy định.

Bên cạnh đó, khối đại lý bán lẻ của Petrolimex Quảng Ngãi cũng đang khẩn trương thực hiện xúc rửa bể để chuyển đổi sang kinh doanh xăng E5 RON 92 thay thế xăng không chì RON 92. Đến nay đã có 9/22 đại lý triển khai kinh doanh xăng E5 RON 92. Tất cả 22/22 đại lý sẽ chuyển sang kinh doanh xăng E5 RON 92 trước ngày 01.9.2014.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội