Kết quả SX-KD 6 tháng đầu năm 2017

Petrolimex

11:57 SA @ Thứ Ba - 01 Tháng Tám, 2017

Ngày 31.7.2017 Người được ủy quyền công bố thông tin Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex/Tập đoàn) Lưu Văn Tuyển đã gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước báo cáo tài chính quý 2 năm 2017 của Công ty Mẹ và báo cáo tài chính hợp nhấtcủa toàn Tập đoàn.

Các báo cáo tài chính được lập theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Việt Nam tại Thông tư số 200-202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính và các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung tại Việt Nam.

Cùng ngày các báo cáo nói trên cũng đã được đăng tại website public www.petrolimex.com.vn, chuyên mục “Nhà đầu tư” và “Minh bạch xăng dầu”.

Theo báo cáo, kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017 của Petrolimex như sau:

1/Tổng doanh thu thuần hợp nhất (của các đơn vị thành viên Petrolimex trên tất cả các lĩnh vực kinh doanh: xăng dầu, gas, dầu mỡ nhờn, vận tải xăng dầu, thiết kế, cơ khí, xây lắp, bảo hiểm,…) là: 74.250 tỷ đồng, tăng 26,4% so với cùng kỳ. Doanh thu tăng chủ yếu do giá dầu thô thế giới (WTI) bình quân 6 tháng đầu năm 2017 là 49,95 USD/thùng, tăng 25,6% so với cùng kỳ năm 2016 (giá bình quân 6 tháng đầu năm 2016 là 39,78 USD/thùng).

2/Tổng lợi nhuận hợp nhất trước thuế là 2.443 tỷ đồng, đạt 52,2% kế hoạch.

Trong đó:

(a) Xăng dầu: Lợi nhuận trước thuế hoạt động kinh doanh xăng dầu của toàn Tập đoàn là 1.180 tỷ đồng, tương đương 48,3% tổng lợi nhuận hợp nhất.

Với sản lượng xuất bán xăng dầu 6 tháng đầu năm 2017 là 4.665.626 m3/tấn, bằng 99,7% so với cùng kỳ năm 2016 (4.678.053 m3/tấn), trong đó sản lượng xuất bán xăng dầu nội địa của các Công ty trong nước là 4.180.941 m3/tấn, bằng 100,1% so với cùng kỳ năm 2016 (riêng đối với dầu mazút đơn vị tính là: tấn).

(b) Các hoạt động kinh doanh ngoài xăng dầu, tổng lợi nhuận trước thuế đạt 1.263 tỷ đồng, tương đương 51,7% tổng lợi nhuận hợp nhất. Trong đó:

- Lợi nhuận lĩnh vực hoá dầu, nhựa đường, hóa chất đạt 440 tỷ đồng;

- Lợi nhuận lĩnh vực kinh doanh gas đạt 98 tỷ đồng;

- Lợi nhuận lĩnh vực vận tải viễn dương, vận tải đường sông, vận tải bộ đạt 129 tỷ đồng;

- Lợi nhuận lĩnh vực nhiên liệu hàng không đạt 171 tỷ đồng;

- Lợi nhuận lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, ngân hàng đạt 112 tỷ đồng;

- Lợi nhuận lĩnh vực kinh doanh kho đạt 70 tỷ đồng;

- Lợi nhuận của 2 công ty tại nước ngoài đạt 27 tỷ đồng (trong đó của PLS là 24 tỷ đồng);

- Lợi nhuận các lĩnh vực khác như: xây lắp, cơ khí, hạ tầng xăng dầu, tin học, xuất nhập khẩu… đạt 216 tỷ đồng.

(c) Tổng số phải nộp ngân sách hợp nhất 6 tháng đầu năm 2017 là 18.196 tỷ đồng, bằng 104,8% so với cùng kỳ năm 2016 (6 tháng đầu năm 2016 là 17.369 tỷ đồng).

(d) Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất 6 tháng đầu năm 2017 là 2.015 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận của Tập đoàn trong lợi nhuận hợp nhất là 1.776 tỷ đồng.

(e) Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ là 15,6 %.

3/ Một số nội dung đã và đang triển khai.

- Hoàn thành việc bán 20.000.000 cổ phiếu quỹ, với giá bán bình quân 50.533 đ/cổ phiếu, tổng giá trị thu về 1.011 tỷ đồng, trong đó thặng dư vốn : 810,66 tỷ đồng.

- Mở cổng thanh toán cho số lượng trên 90 triệu thẻ ATM của 41 ngân hàng thành viên NAPAS tại các cửa hàng xăng dầu của Petrolimex trên toàn quốc từ 1/8/2017.

- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các quy trình và giải pháp quản trị rủi ro liên quan đến các lĩnh vực kinh doanh của Petrolimex nhằm hạn chế ảnh hưởng rủi ro của giá dầu, lãi suất, tỷ giá… đến kế hoạch lợi nhuận hàng năm.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội