Kết quả SX-KD năm 2017

Petrolimex

01:38 CH @ Thứ Sáu - 02 Tháng Hai, 2018

Ngày 31.01.2018 Người được ủy quyền công bố thông tin Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex/PLX/Tập đoàn) Lưu Văn Tuyển đã gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước báo cáo tài chính Quý 4 năm 2017 của Công ty Mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất của toàn Tập đoàn.

Các báo cáo tài chính được lập theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Việt Nam tại Thông tư 200-202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính và các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung tại Việt Nam.

Cùng ngày các báo cáo nói trên cũng đã được đăng tại website public www.petrolimex.com.vn, chuyên mục “Nhà đầu tư” và “Minh bạch xăng dầu”.

Theo báo cáo, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 của Petrolimex như sau:

1/ Tổng doanh thu thuần hợp nhất (của các đơn vị thành viên Petrolimex trên tất cả các lĩnh vực kinh doanh: xăng dầu, gas, dầu mỡ nhờn, vận tải xăng dầu, thiết kế, cơ khí, xây lắp, bảo hiểm,…) là: 155.651 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ. Doanh thu tăng chủ yếu do giá dầu thô thế giới (WTI) bình quân năm 2017 là 50,85USD/thùng, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm 2016 (giá bình quân năm 2016 là 43,30USD/thùng).

2/ Tổng lợi nhuận hợp nhất trước thuế là 4.877 tỷ đồng, đạt 104,2% kế hoạch và bằng 77% so với cùng kỳ.

Trong đó:

(a) Xăng dầu:Lợi nhuận trước thuế hoạt động kinh doanh xăng dầu của toàn Tập đoàn là 2.492 tỷ đồng, tương đương 51% tổng lợi nhuận hợp nhất.

Với sản lượng xuất bán xăng dầu năm 2017 là 9.704.520 M3/tấn, tăng 5% so với cùng kỳ 2016 (9.247.202 M3/tấn), trong đó sản lượng xuất bán xăng dầu nội địa của các Công ty trong nước là 8.778.835 M3/tấn, tăng 5,2% so với cùng kỳ 2016 (8.344.902 M3/tấn) (Riêng dầu mazút đơn vị tính là: Tấn).

(b) Các hoạt động kinh doanh ngoài xăng dầu, tổng lợi nhuận trước thuế đạt 2.385 tỷ đồng, tương đương 49% tổng lợi nhuận hợp nhất. Trong đó:

- Lợi nhuận lĩnh vực hoá dầu, nhựa đường, hóa chất đạt 651 tỷ đồng;

- Lợi nhuận lĩnh vực kinh doanh gas đạt 202 tỷ đồng;

- Lợi nhuận lĩnh vực vận tải viễn dương, vận tải đường sông, vận tải bộ đạt 339 tỷ đồng;

- Lợi nhuận lĩnh vực nhiên liệu hàng không đạt 384 tỷ đồng;

- Lợi nhuận lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, ngân hàng đạt 189 tỷ đồng;

- Lợi nhuận lĩnh vực kinh doanh kho đạt 157 tỷ đồng;

- Lợi nhuận của 2 công ty tại nước ngoài đạt 47 tỷ đồng;

- Lợi nhuận từ các lĩnh vực khác như xây lắp, cơ khí, thiết bị, hạ tầng, tin học, xuất nhập khẩu, dịch vụ… đạt 416 tỷ đồng.

(c) Tổng số phải nộp ngân sách hợp nhất năm 2017 là 38.363 tỷ đồng, tăng 16,3% so với cùng kỳ năm 2016 (Năm 2016 là 32.981 tỷ đồng).

(d) Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2017 là 3.983 tỷ đồng, trong đó Lợi nhuận của Tập đoàn trong lợi nhuận hợp nhất là 3.482 tỷ đồng.

(e) Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu hợp nhất là 16,4%.

3/ Một số công tác triển khai trong Quý 1 năm 2018.

- Tiếp tục triển khai quyết liệt việc kinh doanh sản phẩm xăng E5 - RON 92 theo Quyết định 53/2012/QĐ-TTg ngày 22.11.2012 của Thủ tướng Chính phủ, và Quyết định 49/2011/QĐ-TTg ngày 01.09.2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe ôtô, xe mô tô hai bánh sản xuất lắp ráp và nhập khẩu mới.

- Tổ chức đánh giá và áp dụng các giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản trị tài chính, quản trị rủi ro, KPI… nâng cao suất lao động và hiệu quả kinh doanh.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tái cấu trúc theo quyết định 828/QĐ-TTg ngày 31.5.2011 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó tập trung quyết liệt thoái vốn trong lĩnh vực Ngân hàng.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội