Ước tồn Quỹ BOG tại Petrolimex ngày 12.04.2021

Petrolimex

04:16 CH @ Thứ Hai - 12 Tháng Tư, 2021

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex/PLX/Tập đoàn) điều chỉnh giá xăng dầu từ 16 giờ 30 ngày 12.04.2021 - chi tiết xem tại TCBC công bố trên website Petrolimex.com.vn.

Trước thời điểm 16 giờ 30 ngày 12.04.2021, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hình thành tại Petrolimex là: 1.730 tỷ đồng (Một nghìn bảy trăm ba mươi tỷ đồng) - Đây là số ước tính và đã được làm tròn số.

Số chính xác được báo cáo định kỳ theo tháng và công khai tại chuyên mục “Minh bạch xăng dầu” tại website www.petrolimex.com.vn.

Đây là lần thứ một trăm năm mươi hai (152) xăng dầu được điều hành theo Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03.9.2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu có hiệu lực thi hành từ 01.11.2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định 83.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai