Dầu đơn cấp & đa cấp khác nhau như thế nào?

PLC

12:38 CH @ Thứ Sáu - 10 Tháng Mười Một, 2017

Phân biệt dầu đơn cấp, dầu đa cấp?

Để phân biệt dầu đơn cấp, dầu đa cấp thông thường dựa vào hệ thống phân loại của Hiệp hội kỹ sư ô tô Hoa Kỳ cụ thể:

Dầu đa cấp có độ nhớt thỏa mãn ở nhiều điều kiện nhiệt độ khác nhau còn dầu đơn cấp chỉ đáp ứng ở một nhiệt độ nào đó.

  • Dầu đơn cấp: theo phân loại SAE có ký hiệu là SAE 40; SAE 50… thường được dùng cho các loại động cơ 2 kỳ, máy nông nghiệp, công nghiệp...
  • Dầu đa cấp: theo phân loại SAE có ký hiệu là SAE 5W30; 10W30… thường được dùng cho tất cả các loại động cơ, thiết bị trong cả mùa đông và mùa hè.

Những số đứng trước chữ "W" dùng để chỉ khoảng nhiệt độ mà loại dầu động cơ đó có độ nhớt đủ để khởi động xe lúc lạnh.

Để xác định nhiệt độ khởi động theo ký tự này, bạn chỉ cần lấy 30 trừ đi các số đó nhưng theo nhiệt độ âm.

Ví dụ: dầu 20W50 thì nhiệt độ khởi động tốt ở thiết tiết lạnh là -10°C (lấy 30 - số đứng trước chữ “W” là 20 thì bằng 10).

Đứng sau chữ "W" ở loại dầu đa cấp có thể là chữ 20, 30, 40, 50 hoặc 60. Đây là ký tự dùng để chỉ giá trị độ nhớt động học ở 100 độ C của các loại dầu nhờn động cơ.

Thông thường, số càng lớn thì độ nhớt càng lớn và ngược lại.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội