Tuổi trẻ PLX Hà Giang xung kích trong phát triển DN

Hoàng Quốc Minh

UV BCH ĐTN

08:37 SA @ Thứ Hai - 26 Tháng Ba, 2018

Ban Thường vụ Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh đã tặng Giấy khen cho tập thể và cá nhân có thành tích trong hoạt động công tác Đoàn năm 2017

Năm 2017, Đoàn TN Petrolimex Hà Giang đã thực hiện tốt vai trò trách nhiệm của tổ chức Đoàn, công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống, phổ biến, tuyên truyền pháp luật tiếp tục được đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả với nhiều hình thức đổi mới, sáng tạo; xung kích tiên phong trong các phong trào thi đua, các hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT giành được nhiều thành tích; làm tốt công tác chăm sóc thiếu niên nhi đồng; tích cực tham gia hoạt động tình nguyện an sinh xã hội.

Tổng số tiền ĐTN Petrolimex phối hợp cùng CBCNV - người lao động Công ty tổ chức thực hiện hoạt động an sinh xã hội là trên 780 triệu đồng.

Xem chi tiết tại đây...

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội