Trao 2 nhà Đại đoàn kết tại xã Chân Mộng, Chí Đám

Ngọc Đăng

CV P.TCHC

09:34 SA @ Thứ Hai - 01 Tháng Mười, 2018

Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ, Ủy ban MTTQ huyện Đoan Hùng, Petrolimex Phú Thọ - Đại diện cho Tập Đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex/PLX) cùng lãnh đạo xã Chân Mộng và xã Chí Đám trao nhà "Đại đoàn kết" tặng gia đình bà Lưu Thị Nho – thôn 9 xã Chân Mộng, gia đình ông Phan Lạc Thắng thôn Lã Hoàng xã Chí Đám.

Đại diện Petrolimex Phú Thọ bàn giao nhà và trao quà tặng gia đình ông Phan Lạc Thắng, bà Lưu Thị Nho

Trong giai đoạn 2016-2020, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) hỗ trợ tỉnh Phú Thọ 10 tỷ đồng thực hiện chương trình an sinh xã hội để xây dựng nhà "Đại đoàn kết".

Năm 2018, Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã thống nhất phân bổ nguồn kinh phí cho huyện Đoan Hùng để hỗ trợ xây dựng nhà "Đại đoàn kết" cho hộ nghèo tại 02 xã Chân Mộng và xã Chí Đám. Ngôi nhà bàn giao tới hộ bà Lưu Thị Nho và nhà ông Phan Lạc Thắng được hỗ trợ xây dựng từ nguồn này với mức kinh phí 40 triệu đồng/nhà; phần còn lại là đóng góp của gia đình và sự hỗ trợ về mọi mặt của người thân và bà con trong thôn.

Xem chi tiết tại đây...

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội