Bản tin giá cơ sở ngày 17/3/2011

10:26 SA @ Thứ Sáu - 18 Tháng Ba, 2011

So sánh giá cơ sở với giá bán hiện hành

Thời điểm chốt số liệu: 17/3/2011

Nguồn: Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex)

STT

Kết cấu giá cơ sở

Đơn vị tính

Mặt hàng

Xăng RON92

Điêzen 0,05S

Dầu hoả

Madút 3,5S

1

Giá thế giới để tính giá cơ sở

USD/thùng; đối với madút: USD/tấn

116.00

127.15

127.85

636.44

2

Tỷ giá

VND/USD

Tỷ giá bán ra của ngân hàng thương mại nhà nước

3

Giá CIF cảng Việt Nam

Đồng/lít, kg

15.376

16.849

16.967

13.801

4

Các khoản thuế, phí theo quy định của Pháp luật

Thuế Nhập khẩu hiện hành

%

0

0

0

0

5

Thuế Tiêu thụ đặc biệt

%

10

6

Thuế Giá trị gia tăng (VAT)

%

10

10

10

10

7

Phí xăng dầu

Đồng/lít, kg

1.000

500

300

300

8

Các khoản do Bộ Tài Chính quy định

Định mức chi phí kinh doanh

Đồng/lít, kg

600

600

600

400

9

Lợi nhuận định mức

Đồng/lít, kg

300

300

300

300

10

Mức trích Quỹ Bình ổn giá

Đồng/lít, kg

300

300

300

300

11

Giá cơ sở

Đồng/lít, kg

20.928

20.354

20.380

16.660

12

Giá bán hiện hành

Đồng/lít, kg

19.300

18.300

18.200

14.800

13

So sánh (Giá cơ sở/giá bán hiện hành)

%

108.4%

111.2%

112.0%

112.6%

(*)

Thông tin tham khảo

Giá thế giới ngày 17/03/2011

USD/thùng;đối với madút: USD/tấn

114.85

131.79

131.32

633.35

Ghi chú:
1Giá thế giới để tính giá cơ sởLà giá xăng dầu thành phẩm tại thị trường Singapore bình quân gia quyền của 30 ngày (theo lịch) tính đến thời điểm chốt số liệu. 1 thùng = 159 lít.
2Tỷ giá VND/USDKể từ ngày 11/02/2011 lấy theo tỷ giá bán ra của Ngân hàng Thương mại Nhà nước.
4Thuế nhập khẩuTheo Thông tư số 24/2011/TT-BTC ngày 23/2/2011củaBộ Tài chính. Thuế nhập khẩu được tính theo công thức: Giá CIF x thuế suất nhập khẩu (%).
5Thuế TTĐBTheo Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt. Thuế tiêu thụ đặc biệt được tính theo công thức: (Giá CIF + Thuế nhập khẩu) x thuế suất tiêu thụ đặc biệt (%)
6Thuế GTGTTheo Luật thuế Gía trị gia tăng.
7Phí xăng dầuTheo Quyết định số 03/2009/QĐ-TTgngày 09 tháng 01 năm 2009của Thủ tướng Chính phủ.
8Định mức chi phí kinh doanhTheo Thông tư số234/2009/TT-BTCngày 09 tháng 12 năm 2009 của Bộ Tài chính.
9Lợi nhuận định mứcTheo Thông tư số234/2009/TT-BTCngày 09 tháng 12 năm 2009 của Bộ Tài chính.
10Quỹ Bình ổn giáTheo Thông tư số234/2009/TT-BTCngày 09 tháng 12 năm 2009 của Bộ Tài chính.
11Giá cơ sởTheo Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ(Điều 3, Khoản 9) và Thông tư số 234/2009/TT-BTC ngày 09 tháng 12năm 2009 của Bộ Tài chính.
12Giá bán hiện hànhTheo Quyết định số 048/XD-QĐ-TGĐ ngày 24/02/2011 của Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam. Giá ghi tại biểu là giá bán lẻ tại vùng 1; đối với madút là giá bán buôn.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai