Bổ nhiệm ông Lê Huy Hiệp giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm toán HĐQT Petrolimex từ ngày 01.11.2020

HĐQT Petrolimex

05:00 CH @ Thứ Sáu - 30 Tháng Mười, 2020

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai