Khởi sắc kinh tế sau 5 năm triển khai thực hiện NQ 30a tại huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang

Nguyên Long

09:50 SA @ Thứ Hai - 05 Tháng Năm, 2014

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội