Tăng trích quỹ bình ổn để giữ giá xăng dầu

Thanh Hương

07:54 SA @ Thứ Sáu - 11 Tháng Hai, 2011

10/02/2011 20:10:47 (GMT+7)

Chiều tối nay (10/2/2011), Cục Quản lý Giá- Bộ Tài chính đã có công văn 1786/BTC-QLG yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu tiếp tục trích quỹ bình ổn và không tăng giá xăng dầu.

CôngThương - Theo đó, trước mắt doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối chưa điều chỉnh tăng giá xăng, dầumàtiếp tục trích quỹ bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG.

Doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối được tăng mức sử dụng từ Quỹ BOG để bù đắp mức chênh lệch giữa giá bán hiện hành thấp hơn giá cơ sở phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bình ổn giá xăng, dầu theo chỉ đạo của Liên Bộ Tài chính- Công Thương. Mức sử dụng Quỹ BOG (đã bao gồm cả mức sử dụng Quỹ được quy định tại công văn số 606/BTC-QLG ngày 14/01/2011 của Bộ Tài chính) đối với lượng xăng, dầu thực tế bán ra cụ thể như sau:

Xăng: tăng mức sử dụng Quỹ BOG thêm 450 đồng/lít (từ 1.200 đồng/lít lên 1.650 đồng/lít),

Điêzen: tăng mức sử dụng Quỹ BOG thêm 700 đồng/lít (từ 1.600 đồng/lít lên 2.300 đồng/lít),

Dầu hỏa: tăng mức sử dụng Quỹ BOG thêm 950 đồng/lít (từ 1.200 đồng/lít lên 2.150 đồng/lít),

Mazut: tăng mức sử dụng Quỹ BOG thêm 700 đồng/lít (từ 700 đồng/lít lên 1.400 đồng/lít),

Do phạm vi, quy mô hoạt động của các doanh nghiệp khác nhau nên tổng số tiền trích, sử dụng và số dư Quỹ BOG tại mỗi doanh nghiệp có khác nhau. Để đảm bảo phản ánh đúng chi phí phát sinh do thực hiện nhiệm vụ bình ổn giá, Bộ Tài chính đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối thực hiện việc trích lập, sử dụng và hạch toán Quỹ BOG theo đúng quy định tại thông báo này. Phần chênh lệch thu chi Quỹ BOG phát sinh sẽ được xử lý theo quy định trong thời gian tiếp theo.

Thời gian sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu với mức như quy định trên kể từ 0 giờ ngày 11/2/2011 cho đến khi có thông báo mới của Bộ Tài chính.

Thanh Hương

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX)

Cam kết nỗ lực không ngừng để tiến xa hơn trên con đường phát triển và đưa cuộc sống của người Việt Nam cùng toàn thể người lao động Petrolimex lên tầm cao mới trong tương lai

Công ty kinh doanh Xăng dầu

Trong nước

Nước ngoài

Nhiên liệu hàng không

Kho ngoại quan xăng dầu

Tổng Công ty

Tổ chức chính trị và xã hội